четвъртък, декември 01, 2011

Без


Безмълвно Ви казвам, че Ви обичам. Но вие го знаете. Надявям се. И все пак: обичам Ви. Всичките.
Тъгата ми е огромна. Аз не съм себе си вече. Нищо от мен. Не искам повече да бъда. Това е. Това, което съм, утре ще тръгне по тунела. Не към светлината, а просто на някъде. Където успее. Ако успее.

Обичай те ме...

1 коментар: